Debuxos e dromedario color camelo

Camelos e dromedarios son moi semellantes, pero teñen unha diferenza significativa, camellos teñen dúas corcovas e camelos teñen só un. Estes animais resistir temperaturas moi altas do deserto, y pueden estar muchos días sin beber.